Läget i länet - arbetsmarknad och ekonomi, juni 2016

Omslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
23
Den svenska ekonomin fortsatte att växa, men i svagare takt än under avslutningen av 2015.
Kommentar: