Kartläggning av skyddat boende för särskilt utsatta personer

Kartläggning av skyddat boende för särskilt utsatta personer
Löpnummer:
Rapport 2016:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-703-6
Publicerad:
2016
Sidantal:
 
Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland har 2015 gjort en kartläggning av skyddat boende över hela landet med särskilt
fokus på sårbara grupper. Kartläggningen ger en uppdaterad, fördjupad och intressant bild av problematiken kring boendena.
Kommentar: