Aktuella handläggningstider

Här kan du läsa om aktuella handläggningstider för många slags ärenden som Länsstyrelsen handlägger. Tiderna anges i antal dagar, veckor, månader eller år. 

Aktuell handläggningstid beskriver den tid vi räknar med att det tar att bli klara med ärendena. Vi uppdaterar informationen om aktuella ärendetider varje månad.

Du hittar mer information genom att klicka vidare på länken i namnet för varje ärendeslag.

  

Ärendeslag

Aktuell handläggningstid

Ärendeslag under Djur & natur (Per 2018-04-16)
Djurstall – ansökan om förprövning  3 veckor (från att ansökan är komplett)
Verksamhet med djur –tillstånd  3 månader (från att ansökan är komplett)
Offentlig förevisning av djur – ansökan ​3 månader (från att ansökan är komplett)
Fisketillsynsman – ansökan om förordnande 2 månader
Samråd enligt kapitel 12 § 6 miljöbalken 2 månader
Tillstånd och dispenser avseende skyddad natur – ansökan  5 månader
Ärendeslag under Miljö & klimat  
Transport och hantering av avfall – anmälan  3 veckor
Transport och hantering av avfall – ansökan  4 veckor
Vattenverksamhet – anmälan  8 månader
   
Ärendeslag under Landsbygd & lantbruk  
Jordbruksfastigheter – ansökan om förvärvstillstånd  ​1 månad
 
Ärendeslag Näringsliv & föreningar  
Bevakningsföretag – ansökan godkännande av personal  2 veckor
Stiftelser – ansökan om nyregistrering  12 månader
Stiftelser – anmälan om ändring  3 månader
   
Ärendeslag under Människa & samhälle  
Medborgarskap – anmälan  2 månader
Aska efter avliden – tillstånd att strö ut  ​2 månader
Kameraövervakning – ansökan  4 månader
Kameraövervakning – anmälan 1 månad
   
Ärendeslag Samhällsplanering & kulturmiljö  
Detaljplan – samråd  52 dagar
Detaljplan – granskning och utställning  32 dagar
Lov och förhandsbesked gällande nyproduktion permanentbostäder – överklagande  3 månader

Lov och förhandsbesked utom nyproduktion permanentbostäder  – överklagande

Fornlämning – ansökan om ingrepp 

7 månader


4 månader

Föryngringsavverkning – anmälan  6 veckor
Kyrkliga kulturminnen – ansökan om tillstånd för renovering och ändring 4 månader
Strandskyddsdispenser – granskning av kommunala beslut 3 veckor
Strandskyddsdispenser –överprövning av kommunala beslut Kan ej anges

 

 

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

stockholm@lansstyrelsen.se

Har du tunga filer? Skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.

 Hur lång tid tar mitt ärende?

Illustration: Timglas. 

Klicka på länken för ett ärendeslag i listan för att läsa mer om den aktuella handläggningstiden och om handläggningen för den sortens ärenden på Länsstyrelsen.