Ansökan om flaggor och fanor

Som tidigare år kommer Stiftelsen Sveriges Nationaldag att efter ansökan dela ut flaggor och fanor på nationaldagen 2017 till organisationer, föreningar eller motsvarande.

Fanor till organisationer, föreningar eller motsvarande
Fanorna levereras i kompletta fanpaket. I fanpaketet ingår fanduk 160x100 cm, tvådelad fanstång i vitlackerad trä med beslag i gedigen mässing, inklusive gjutet toppemblem med Vasakärve. Mässingsskylt med inskriptionen "Gåva från Stiftelsen Sveriges Nationaldag den 6 juni 2017" monteras på fanstången.

Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 5 januari 2017. 

Flaggor till organisationer, föreningar eller motsvarande
Flaggorna tillverkas i marinpolyester med Stiftelsen Sveriges Nationaldags etikett påsydd. Beträffande flaggans längd gäller regeln att flaggan bör utgöra en fjärdedel av flaggstångens höjd. En 12 meter hög fristående stång bör alltså ha en 3 meter lång flagga. I ansökan ska därför höjden på flaggstången anges och om den är fristående eller inte.

Flaggor finns i följande längder i cm: 150, 200, 240, 300, 360, 420 och 500.

Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 5 januari 2017.

Prioritering av ansökningar
Stiftelsens kansli gör en sammanställning av ansökningarna från organisationer eller motsvarande och skickar i januari ut sammanställningen till respektive län. Länsstyrelsen/länskommittén har då möjlighet att prioritera ansökningarna. Länsstyrelsen/länskommitténs prioriteringar ska vara Stiftelsens kansli tillhanda senast den 22 februari 2017.

Flaggor till enskilda personer
Styrelsen har beslutat att den ska sluta dela ut flaggor till privatpersoner. Från och med 2016 har dock mängden flaggor ökat som stiftelsen bekostar till föreningar och organisationer vilket innebär att den totala mängden flaggor är oförändrad.

Ansökan om fanor och flaggor
Ansökan görs på särskilt formulär. Ansökningsblanketter finns att hämta på Stiftelsens hemsida www.nationaldagen.se, eller Stiftelsens kansli.

>> Ansökningsblanketter finns hos Stiftelsen för Sveriges Nationaldag