Social utveckling

Nyhetsbrevet Social utveckling innehåller aktuell information om seminarier, kurser och om Länsstyrelsens arbete för social utveckling.

Social utveckling ges ut cirka fyra–fem gånger per år och innehåller nyheter om:

  • alkohol-, tobak- och drogförebyggande åtgärder
  • flyktingmottagning och ensamkommande barn
  • hedersrelaterat våld
  • jämställdhet
  • mänskliga rättigheter
  • personliga ombud 
  • prostitution och människohandel
  • våld i nära relationer

Hantering av e-postadresser

Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev är din anmälan en inkommen allmän handling. Det innebär att Länsstyrelsen kan bli skyldig att lämna ut e-postadresser om någon begär det.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår hantering av e-postadresser. För att skydda din personliga information används ändamålsenlig säkerhetsteknologi.

Läs mer om Personuppgiftslagen (PuL) Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/