Samhällsbyggnad & miljö

Detta är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsens avdelningar för samhällsbyggnad och miljö. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information från avdelningarnas arbete,  och tips om seminarier och kurser.

Samhällsbyggnad & miljö ges ut cirka fyra–fem gånger per år och innehåller nyheter om:

  • miljö- och hälsoskyddsfrågor,
  • naturvård,
  • planering och byggande samt 
  • samhällsskydd och beredskap.

 

Hantering av e-postadresser

Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev är din anmälan en inkommen allmän handling. Det innebär att Länsstyrelsen kan bli skyldig att lämna ut e-postadresser om någon begär det.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår hantering av e-postadresser.

För att skydda din personliga information används ändamålsenlig säkerhetsteknologi. Läs mer om Personuppgiftslagen (PuL) Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/