Avdelningen för tillväxt

Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar för att öka tillväxten i regionen. Vi vill skapa en hållbar tillväxt som är bra för ekonomin, människorna och miljön. Våra insatser ska bidra till en god utveckling, både idag och på längre sikt.

Målet för den regionala tillväxtpolitiken är väl fungerande arbetsmarknader med god service i alla delar av länet. Regeringen har det övergripande ansvaret och Länsstyrelsen har i uppdrag att utföra och verkställa regeringens beslut, men också att samordna all statlig verksamhet i länet.

Vi arbetar också med att främja människors hälsa, sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Våra verktyg för att bidra till detta är samordning, utveckling, rådgivning och tillsyn.  

Avdelningen arbetar inom nedanstående områden:

Mer information om enheterna som ingår i avdelningen för tillväxt och kontaktuppgifter hittar du i menyn till vänster.

 

Karina Uddén, telefon 010-223 16 09
Tillväxtdirektör

Ulrika Kampf, telefon 010-223 14 01
Ansvarig stab, samordning och ledningsstöd

Per Bark, telefon 010-223 12 30
Analyschef 

Gunhild Graseman, telefon 010-223 13 02
Analytiker

Jonas Örtquist, telefon 010-223 1643
Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapets sekretariat

Claes Ling-Vannerus, telefon 010 223 12 51
Nationelll- och internationell samordnare EU-medborgare

Helén Eriksson, telefon 010-223 13 03
Administratör

Birgitta Olofsson, telefon 010-223 14 98
Administratör