Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd består av enheterna för ekonomi och upphandling, kommunikation, personalfrågor samt verksamhetsutveckling och service.

Avdelningen svarar för att Länsstyrelsen lever upp till statsmakternas krav på effektiv och korrekt användning av samtliga våra tillgångar. Vi ansvarar för ekonomi, redovisning, verksamhetsplanering och kommunikation samt stödjer Länsstyrelsens ledning och övriga avdelningar med kvalificerad administrativ hjälp och service.