Avdelningen för landsbygd

Avdelningen för landsbygd arbetar bland annat med stöd till landsbygdens och skärgårdens utveckling, jordbruksstöd, livsmedelssäkerhet, smittskydd samt djurskydd.

Avdelningen för landsbygd består av de tre enheterna: enheten för djurskydd, enheten för lantbruk och livsmedel samt enheten för landsbygdsutveckling. Avdelningen har drygt 60 medarbetare.

  • Enheten för djurskydd består av hela djurskyddsområdet.
  • Enheten för lantbruk och livsmedel består av hela verksamhetsområdet för jordbrukarstöd inklusive kontroll samt jordförvärvsärenden, smittskydd, bitillsyn, kontroll av livsmedel i primärproduktion och djurhälsopersonal samt övriga veterinära frågor.
  • Enheten för landsbygdsutveckling består av verksamhetsområdena stöd inom Landsbygdsprogrammet inklusive kompetensutveckling, samt fiske och vattenfrågor.