Varför behövs geodata?

Tillgängliggörandet av geodata skapar nytta och möjligheter till flera olika användare och aktörer i samhället. Här presenterar vi goda exempel med geodata. Myndigheter och offentliga aktörer på alla nivåer (EU, nationell, regional och lokal) kommer att utgöra den största användargruppen. Universitet och forskningsverksamhet kommer att kunna använda informationen till bland annat gränsöverskridande analyser. Allmänheten kommer att ha tillgång till informationen genom olika tjänster på Internet.