Vad är geodata?

Geodata är beskrivningar av sådant som har ett geografiskt läge, till exempel byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. Vanliga synonymer på geodata är ”geografisk information” eller ”geografiska data”. Allt som går att lägesbestämma, helt enkelt. 

 

 

Geodata kommer ofta i form av "lager" som förenklad försöker att beskriva en företeelse (t ex en byggnad). Dessa lager kan staplas på varandra. Tillsammans med en bakgrundskarta får man en karta som visar mitt geodata (t ex "min byggnad") ovanpå bakgrundskartan.