Utforska färdiga kartor

Länskarta
Stockholms län

Planeringsunderlag för kommunala planhandläggare och konsulter (ej mobilanpassad)

 

Sveriges länskarta

Mobilanpassad karta med bland annat nationalparker, fornlämningar och naturreservat med mera

Svenska Fiskeregler

Visar vilka fiskeregler som gäller (ej mobilanpassad)

Vattenkartan

Mobilanpassad karta som visar vattenkvaliteten i alla Sveriges sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten 

  

Digital miljöatlas

Underlag för krishantering vid oljeutsläpp (ej mobilanpassad)   

 

 

 

                                                                                                           

Kartor med ett informationslager

 Page Viewer

GIS-bloggen
  • Nytt test igen 2015-11-27 | uwestephan
  • Test  2015-11-16 | uwestephan
  • Nytt data: SGU Tyngdkrafts-mätningar 2015-11-03 | uwestephan
  • Nytt data: visningstjänst SMHI Brunnar  2015-11-03 | uwestephan
  • Nytt data: NV Naturreservat  2015-11-03 | uwestephan
  • Länsstyrelsens kartblogg är igång 2015-11-03 | uwestephan