Salong framtiden – samtal om Stockholms län

När landshövding Chris Heister annonserade att hon hösten 2017 skulle sluta ville hon definitivt inte skriva någon bok om åren som varit. I stället ville hon genomföra ett antal möten och samtal om åren som kommer. Det blev fem seminarier och sex avsnitt av en podcast om Stockholm och framtiden tillsammans med specialinbjudna gäster som alla kom till Tessinska palatset i Gamla stan.
Chris Heister bjuder in till Salong framtiden.

Allt finns samlat under vinjetten Salong framtiden. Här hittar du all dokumentation från möten och samtal. Dokumentationen kommer även att användas i Länsstyrelsens arbete med att ta fram en ny strategisk inriktning för hållbar utveckling och attraktionskraft.

Foto av Chris Heister: Robert Lindström/Hanaholmen

Podden Salong framtiden

I slutet av augusti 2017 publicerades sex poddavsnitt av Salong framtiden. Här diskuterar landshövding Chris Heister länets samtid och framtid tillsammans med ett antal gäster.

 Script Editor ‭[6]‬

 Script Editor ‭[5]‬

 Script Editor ‭[4]‬

 Script Editor ‭[3]‬

 Script Editor ‭[2]‬

 Script Editor ‭[1]‬

Producent: Björn Alverfeldt  

>> Läs mer om podden och om landshövdingens gäster 

Framtidskonferenser sommaren 2017 – dokumentation

Under fem framtidskonferenser sommaren 2017 diskuterades internationalisering, innovation, kompetensförsörjning och attraktiva, hållbara miljöer. I samtalen deltog speciellt inbjudna, bland andra beslutsfattare från näringsliv, offentlig sektor och akademi.

  • 13 juni - samtal med Kompetensrådet i Stockholm.
  • 14 juni - Innovationskraft Sthlms konferens "Ett innovativt Stockholm i en global värld.
  • 19 juni - seminarium "Stockholm och ett EU i förändring".
  • 15 augusti - samtal på Tessinska palatset, "Stockholm, kulturen och livet mellan husen".
  • 23 augusti - rundabordssamtal på Tessinska Palatset, "Attraktiva hållbara miljöer".

23 augusti:
"Attraktiva hållbara miljöer"

 

På Tessinska palatset höll landshövding Chris Heister ett framtidssamtal om hur vi ska bygga bra bostäder och attraktiva livsmiljöer i framtidens Stockholm.

Det blev ett kreativt samtal som rivstartades med inspel från både finska Altouniversitets Anna Valtonen och Erik Stenberg från KTH.

Representanter från akademi, bostadsbolag, kreativa verksamheter och arkitekter lyfte blicken och såg tillsammans in i framtiden. Hur vill vi bo om femtio år? Om hundra år?

-Jag ser det här som en bra start på det fortsatta arbetet för framtidens goda livsmiljöer och bostäder, säger landshövding Chris Heister. Vi är lite försiktiga i Sverige. Kanske ska vi titta lite mer på hur Finland tar fram kreativa idéer och arbetssätt. Mycket innovativt!

 

I samtalet deltog landshövding Chris Heister, Anna Valtonen, dekan för högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet, Erik Stenberg, professor i arkitektur KTH, Karin Andersson, seniorkonsult på Kairos Future, Kerstin Annadotter, teknologie doktor i fastighetsekonomi på KTH, Per Arwidsson, Arwidssonsstiftelsen och Granen Fastigheter, Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder, Veronica Hejdelind, konstvetare, Arwidssons stiftelse, Karolina Keyzer, arkitekt OKK + Friends, Karin Lekberg, vd Subtopia / Upplev Botkyrka, Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter, Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen samt tjänstepersoner från Länsstyrelsen.

15 augusti:
"Stockholm, kulturen och livet mellan husen"

Landshövding Chris Heisters och Filmregion Stockholm-Mälardalens panelsamtal på Tessinska palatset i Stockholm, om hur kultur kan bidra till goda och attraktiva livsmiljöer och en hållbar stad.

 >> Läs nyhet om panelsamtalet "Stockholm, kulturen och livet mellan husen"

19 juni: "Stockholm och ett EU i förändring"

  

Hur påverkas Stockholmsregionen av det osäkra politiska läget i Europa? Vilka är farorna? Och finns det kanske även några positiva sidor av Brexit för Stockholm? Det var frågor som diskuterades vid ett seminarium på Tessinska Palatset den 19 juni.

Panelen bestod av representanter från akademin; professor Pontus Braunerhjelm, näringsliv; VD Helena Waker; offentlig sektor; VD Per Spolander samt landshövding Chris Heister.

Seminariet inleddes av Mats Karlsson, chef för Utrikespolitiska Institutet. K-G Bergström modererade.

Här kan du se hela seminariet (Youtube):

 

14 juni: "Ett innovativt Stockholm i en global värld"

 

På Innovationskraft Sthlms framtidskonferens 14 juni blandades regionala reflektioner med erfarenheter från andra länder och diskussioner kring regionens framtida utmaningar.

Innovationskraft Sthlm är ett samarbete där länets aktörer, under ledning av landshövding Chris Heister, bjuds in för att delta i utvecklingen av innovationsklimatet i Stockholms län. Visionen för Innovationskraft Sthlm är att Stockholms län ska vara världens mest innovationsdrivna ekonomi 2025.

>> Länk till nyhet om konferensen

>> Filmer, en skriftlig sammanfattning och powerpointpresentationer från konferensen finns samlade här

 

13 juni: Framtidssamtal med Kompetensråd Sthlm

Kompetensförsörjning lyfts fram som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en god utveckling av Stockholmsregionen. Kompetensråd Sthlm träffas fyra gånger per år för att fatta strategiska beslut för länets kompetensförsörjning.

Vid sommarens möte fördes ett strategiskt samtal. Viktiga områden som berördes var

  • - Stockholms omställningsförmåga vad gäller kompetensförsörjning
  • - behovet att attrahera talanger nationellt och internationellt
  • - att ge rätt förutsättningar till unga som har invandrat efter skolstart
  • - näringslivets viktiga roll i kompetensförsörjningen
  • - en politik som möter huvudstadens behov inom kompetensförsörjning.

Kompetensrådet består av representanter från landsting, kommuner, näringslivet och statliga myndigheter. Rådet leds av landshövding Chris Heister.

I samtalet deltog Chris Heister, Pia Ackmark Arbetsförmedlingen, Ulf Lindberg Almega, Åsa Bjelkeby Tillväxtverket, Anki Bystedt Stockholms universitet, Karina Uddén, Anders Nordborg och Ylva Disheden Länsstyrelsen Stockholm.