Salong framtiden – samtal om Stockholms län

Efter sex år som landshövding i Stockholms län avgår Chris Heister den 31 augusti 2017. Under sommaren möter hon beslutsfattare från näringsliv, offentlig sektor och akademi för att samtala om Stockholmsregionens framtid, möjligheter och utmaningar.

Samtalen sker vid fem konferenser och i en serie poddsändningar – allt samlat under vinjetten Salong framtiden. Välkommen!
Chris Heister bjuder in till Salong framtiden.

Här hittar du dokumentation och nyheter om sommarens framtidskonferenser och samtal. I slutet av augusti sänds sex avsnitt av landshövdingens egen poddradio.

Dokumentationen från Salong framtiden kommer att användas i Länsstyrelsens arbete med en ny strategisk inriktning för Stockholms län, som presenteras under hösten.

Foto av Chris Heister: Robert Lindström/Hanaholmen

Podden Salong framtiden

Under två veckor i slutet av augusti sänder vi landshövdingens podd Salong framtiden. I sex avsnitt diskuterar Chris Heister Stockholms samtid och framtid med en intressant gäst.

Avsnitt 1: "Stockholm, tryggheten och framtiden"
med Ulf Johansson, regionpolischef

Kommande poddavsnitt:

 • 18 augusti – "Stockholm, ideell sektor och framtiden" 
  Gäst: Marika Markovits, chef för Stockholms stadsmission
 • 21 augusti – ”Stockholm, företagen och framtiden”
  Gäst: Helena Waker, superentrepenör och vd för Tradepartners Sweden
 • 23 augusti – ”Stockholm, demokratin och framtiden”
  Gäst: Dona Hariri, jurist på Rädda barnen
 • 25 augusti – ”Stockholm, innovationer och framtiden”
  Gäst: Saeid Esmaeilzadeh, innovatör, entreprenör, doktor i kemi och en av grundarna till koncernen Serendipity Group
 • 28 augusti – ”Stockholm, kompetensen och framtiden”
  Gäst: Anna Ekström, gymnasie- och kunskapsminister  

Producent: Björn Alverfeldt  

>> Läs mer om podden och om landshövdingens gäster 

Framtidskonferenser sommaren 2017

Frågor om internationalisering, innovation, kompetensförsörjning och attraktiva, hållbara miljöer får ta plats på scenen. I samtalen deltar speciellt inbjudna, bland andra beslutsfattare från näringsliv, offentlig sektor och akademi.

 • 13 juni - samtal med Kompetensrådet i Stockholm.
 • 14 juni - Innovationskraft Sthlms konferens "Ett innovativt Stockholm i en global värld.
 • 19 juni - seminarium "Stockholm och ett EU i förändring".
 • 15 augusti - samtal på Tessinska palatset, "Stockholm, kulturen och livet mellan husen".
 • 23 augusti - rundabordssamtal på Tessinska Palatset, "Attraktiva hållbara miljöer".

Dokumentation:

15 augusti:
"Stockholm, kulturen och livet mellan husen"

Landshövding Chris Heisters och Filmregion Stockholm-Mälardalens panelsamtal på Tessinska palatset i Stockholm, om hur kultur kan bidra till goda och attraktiva livsmiljöer och en hållbar stad.

 

19 juni: "Stockholm och ett EU i förändring"

Hur påverkas Stockholmsregionen av det osäkra politiska läget i Europa? Vilka är farorna? Och finns det kanske även några positiva sidor av Brexit för Stockholm? Det var frågor som diskuterades vid ett seminarium på Tessinska Palatset den 19 juni.

Panelen bestod av representanter från akademin; professor Pontus Braunerhjelm, näringsliv; VD Helena Waker; offentlig sektor; VD Per Spolander samt landshövding Chris Heister.

Seminariet inleddes av Mats Karlsson, chef för Utrikespolitiska Institutet. K-G Bergström modererade.

Här kan du se hela seminariet (Youtube):

 

14 juni: "Ett innovativt Stockholm i en global värld"

 

På Innovationskraft Sthlms framtidskonferens 14 juni blandades regionala reflektioner med erfarenheter från andra länder och diskussioner kring regionens framtida utmaningar.

Innovationskraft Sthlm är ett samarbete där länets aktörer, under ledning av landshövding Chris Heister, bjuds in för att delta i utvecklingen av innovationsklimatet i Stockholms län. Visionen för Innovationskraft Sthlm är att Stockholms län ska vara världens mest innovationsdrivna ekonomi 2025.

>> Länk till nyhet om konferensen

>> Filmer, en skriftlig sammanfattning och powerpointpresentationer från konferensen finns samlade här

 

13 juni: Framtidssamtal med Kompetensråd Sthlm

Kompetensförsörjning lyfts fram som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en god utveckling av Stockholmsregionen. Kompetensråd Sthlm träffas fyra gånger per år för att fatta strategiska beslut för länets kompetensförsörjning.

Vid sommarens möte fördes ett strategiskt samtal. Viktiga områden som berördes var

 • - Stockholms omställningsförmåga vad gäller kompetensförsörjning
 • - behovet att attrahera talanger nationellt och internationellt
 • - att ge rätt förutsättningar till unga som har invandrat efter skolstart
 • - näringslivets viktiga roll i kompetensförsörjningen
 • - en politik som möter huvudstadens behov inom kompetensförsörjning.

Kompetensrådet består av representanter från landsting, kommuner, näringslivet och statliga myndigheter. Rådet leds av landshövding Chris Heister.

I samtalet deltog Chris Heister, Pia Ackmark Arbetsförmedlingen, Ulf Lindberg Almega, Åsa Bjelkeby Tillväxtverket, Anki Bystedt Stockholms universitet, Karina Uddén, Anders Nordborg och Ylva Disheden Länsstyrelsen Stockholm.