Nutid och framtid

Nutid & Framtid är en analysserie som tas fram av Länsstyrelsens analysenhet. Syftet med serien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Stockholmsregionen.