Arbetsmarknad

Stockholmsregionen är Sveriges största arbetsmarknad. Antalet sysselsatta uppgår till över en miljon och knappt
100 000 pendlar varje dag in från andra regioner, företrädesvis Uppsala och Södermanland. Övergripande kan det konstateras att näringslivsstrukturen har en tydlig slagsida mot tjänstesektorn och regionens företag har ett stort kunskapsinnehåll och har tillgång till en välutbildad arbetskraft.

Stockholms stad är regionens största arbetsgivare med omkring 55 000 anställda. Ericsson är den största privata arbetsgivaren med drygt 10 000 anställda. Framöver förväntas sysselsättningstillväxten främst ske i små- och medelstora företag.  

Länsstyrelsen följer – genom enheten för analys - den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden i regionen. Det sker genom serien ”Läget i länet – Arbetsmarknad och ekonomi”. Till höger kan du ladda hem de tio senast publicerade utgåvorna. Äldre utgåvor hittar du i publikationsarkivet.

Prenumerera

Om du har frågor eller om du vill prenumerera på ”Läget i länet – Arbetsmarknad och ekonomi” kontakta per.bark@lansstyrelsen.se.