Landshövding och länsledning

​Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens länsledning består av landshövdingen tillsammans med länsöverdirektören. 

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses i regel i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov. Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).  

Den 24 augusti 2017 utsåg regeringen Thomas Bodström till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen Stockholm. Han tillträder tjänsten den 1 november i år. Förordnandet är på sex år och sträcker sig till 31 oktober 2023.

Thomas Bodström efterträder Chris Heister vars förordnande gick ut 31 augusti efter drygt fem och ett halvt år som landshövding i Stockholms län. Under perioden 1 september till 31 oktober har regeringen utsett tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding.​​

Länsöverdirektören

Länsöverdirektören leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Länsöverdirektören fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst. Länsöverdirektören utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Åsa Ryding Åsa Ryding är av regeringen utsedd till vikarierande länsöverdirektör i Stockholms län från den 1 juli 2017.

Åsa Ryding kommer närmast från tjänsten som chef för avdelningen för rättsliga frågor.