Landshövding och länsledning

​Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens länsledning består av landshövdingen tillsammans med länsöverdirektören. 

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses i regel i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov. Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).  

Sven-Erik Österberg är av regeringen utsedd till landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län. Han tillträdde tjänsten den 1 februari 2018. Förordnandet är på fyra år och sträcker sig till 28 februari 2022. Sven-Erik Österberg var tidigare landshövding i Norrbottens län.                    

 

 

Länsöverdirektören

Länsöverdirektören leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Länsöverdirektören fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst. Länsöverdirektören utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande. För närvarande är tjänsten inte tillsatt.

Åsa Ryding är vikarierande länsöverdirektör. Hon kommer närmast från tjänsten som chef för avdelningen för rättsliga frågor.