Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens länsledning består av landshövdingen tillsammans med länsöverdirektören. 

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses i regel i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov. Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).  

Chris HeisterChris Heister utsågs av regeringen 1 december 2011 till landshövding i Stockholms län. Hon tillträdde tjänsten 1 februari 2012. Före det tjänstgjorde Chris Heister i fyra år som landshövding i Västerbottens län. 

Under åren 1991–2002 var hon riksdagsledamot. Under den tiden var hon bland annat vice ordförande i socialutskottet och ledamot i näringsutskottet. Mellan 1991 och 1994 arbetade hon också som sakkunnig åt statsminister Carl Bildt.

Under 2001–2002 var Chris ordförande för den svenska delegationen i Nordiska rådet, och mellan åren 2006 och 2008 var hon finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Chris Heister är född 1950 i Hargs församling, dåvarande Stockholms län, numera Uppsala län. 

Länsöverdirektören

Länsöverdirektören leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Länsöverdirektören fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst. Länsöverdirektören utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Magdalena Bosson utsågs av regeringen 12 juni 2014 till länsöverdirektör i Stockholms län. Hon tillträdde tjänsten 23 juni 2014.

Magdalena kommer närmast från AB Familjebostäder där hon varit verkställande direktör sedan 2011.   Dessförinnan har hon arbetat i olika roller inom Stockholms stad, senast som trafikdirektör. Magdalena har också erfarenhet av informations- och kommunikationsteknikfrågor (ICT) från Stiftelsen Electrum och Kista Science City där hon varit verkställande direktör.

Magdalena Bosson är född 1968 i Läckeby i Kalmar län.

 Följ landshövding Chris Heister

Chris Heisters bloggChris Heister på Twitter