Kungörelser om beslut om tillstånd i Stockholms län

I vänstermarginalen listas aktuella beslut om tillstånd  beviljade av Länsstyrelsen i Stockholm och av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholm.
Tillståndsbesluten kan överklagas inom en överklagandetid, se respektive beslut för sista datum. Överklagandet ska göras skriftligen och sändas till Länsstyrelsen via e-post eller papperspost.