Kungörelser om tillståndsansökningar i Stockholms län

I vänstermarginalen listas aktuella ansökningar om tillstånd som inkommit till Länsstyrelsen i Stockholm.
Den som vill yttra sig över ansökan kan göra det skriftligen till Länsstyrelsen inom en yttrandetid, se respektive kungörelse för sista datum. Skicka gärna yttrandet digitalt via e-post.

 Verksamheter med miljöpåverkan

Miljöprövningsdelegationen beslutar i ärenden om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

>> Miljöprövningsdelegationen

>> Prövning av miljöfarlig verksamhet