Hos oss får du

Det finns många fördelar med att jobba hos oss på Länsstyrelsen i Stockholm. Utöver att vi sitter i moderna lokaler centralt i Stockholm, har vi bra anställningsvillkor. Vissa hänger samman med att vi är en statlig myndighet, medan andra är mer specifika för just vår arbetsplats. Vi erbjuder bland annat:
  • Flexibla arbetstider
  • Lång semester - 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
  • Några lediga halvdagar per år i samband med röda dagar
  • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid
  • Friskvårdsbidrag, 1 500 kr/år
  • Föräldrapenningtillägg (10 %) utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut
  • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år
  • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel
  • Rökfri arbetstid

Friskvård

För att uppmuntra och stimulera till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid har vi ett friskvårdsprogram. Utöver att du erbjuds en timmes friskvård per vecka under arbetstid och friskvårdsbidrag, kan du köpa motionskort till subventionerat pris.

Vi är också stolta över att kunna erbjuda massage till subventionerat pris i våra egna lokaler, och du deltar gratis i olika hälsofrämjande aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar, till exempel olika föredrag, jogginggrupp, körsång och innebandy.

Dessutom finns möjlighet att delta i olika motionslopp, där vi står för anmälningsavgiften. 

Arbetsgivarverkets information om förmåner och villkor för statligt anställda