Det här är vi

Länsstyrelsen arbetar för att Stockholmsregionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

Vårt arbete gör skillnad för samhället. Vår uppdragsgivare är regeringen och våra kunder är alla som bor eller verkar i Stockholms län.
Personal på Länsstyrelsen

Med bred kompetens, stort engagemang och helhetssyn samordnar vi arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djur­skydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, socionomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, biologer, ingenjörer, veterinärer, arkitekter, agronomer, geoekologer och många fler. Vi är cirka 450 medarbetare.

Länsstyrelsen i Stockholm står för ett inkluderande och icke-diskriminerande förhållningssätt. Detta gäller såväl i externa sammanhang som internt mellan länsstyrelsens medarbetare. Exempelvis genomgår alla våra medarbetare utbildning i mänskliga rättigheter och jämställdhetsintegrering.

I medborgarens tjänst

För oss på Länsstyrelsen, liksom för alla statsanställda, finns grundläggande principer som är utgångspunkten för allt vårt arbete.

Vi som arbetar på Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans också identifierat fyra viktiga värden:

  • ansvar
  • respekt
  • balans
  • engagemang

Tillsammans med vår verksamhetsstrategi LEANEA beskriver och vägleder de oss i vårt agerande och förhållningssätt, både internt och externt.

Läs mer i Länsstyrelsens broschyr I medborgarens tjänst

Om statsanställdas värdegrund (Arbetsgivarverkets webbplats)