Författningar

Författningssamling

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling som innehåller både föreskrifter som vi har beslutat om och vissa föreskrifter som kommunerna och dåvarande Vägverket har utfärdat.

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten. Lokala föreskrifter är bland annat beslut om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik och älgjakt.

Trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

För övriga föreskrifter hänvisas till respektive sakenhet på Länsstyrelsen, telefon 08-223 10 00.

Läs mer om lokala föreskrifter om:
Vattenskydd
Naturreservat
Sjötrafik
Älgjakt 

Stockholms läns författningssamling 2014 och tidigare

Författningar utgivna 2014 och tidigare är tillgängliga via vår gamla webbplats. Länken går till arkivet. Övriga delar av den gamla webbplatsen är avstängda.

Författningar utgivna 2014 och tidigare når du här
(Länken öppnas i nytt fönster)

Stockholms läns författningssamling 2015 och framåt