Länsstyrelsens internationella arbete

Utgångspunkten för Länsstyrelsens internationella arbete är att det ska främja regionens attraktionskraft och utvecklingsförmåga.

Stockholmsregionen konkurrerar internationellt med andra regioner/städer världen över när det gäller att attrahera företag, forskning och kompetens. Att samarbeta över gränserna ökar inte bara regionens tillväxt utan är också ett effektivt sätt att lösa gemensamma problem. 

I det internationella arbetet samspelar Länsstyrelsen med aktörer på lokal, regional och nationell nivå både i och utanför regionen. För att bidra till Stockholmsregionens utveckling präglar det internationella perspektivet hela Länsstyrelsens arbete.  

På Länsstyrelsen i Stockholm finns en nationell kontaktpunkt för det territoriella strukturfondsprogrammet Central Baltic - programmet 2014-2020.

 

Frukostseminarium på Tessinska palatset den 19 juni 2017 (Youtube).

I seminariet deltog: landshövding Chris Heister, Mats Karlsson, direktör vid Utrikespolitiska institutet, professor Pontus Braunerhjelm vid KTH/Entreprenörskapsforum, Per Spolander, vd på Stockholm Region EU Office och Helena Waker, vd för Association of Trade Partners Sweden. Samtalet leddes av K-G Bergström.