Strukturfondspartnerskapet Stockholms län

Strukturfondspartnerskapet är en tvärsektoriell plattform sammansatt av politiker från kommuner och landsting samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor. Strukturfondspartnerskapet beslutar om vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

​Fonderna förvaltas av Tillväxtverket respektive Svenska ESF-rådet.

Den totala EU-budgeten för fonderna i Stockholmsregionen 2014-2020 uppgår till 298 mkr (ERUF) och 845 mkr (ESF). Den svenska medfinansieringen uppgår till ungefär lika mycket och den sammanlagda budgeten för strukturfondsinvesteringarna är därför nära 2,3 miljarder kr under perioden.

Ledamöter

Regeringen utser ordförande som i sin tur utser 22 ledamöter och ett antal ersättare.  Ordförande i Strukturfondspartnerskapet Stockholms län är Jelena Drenjanin till vardags kommunalråd (M) i Huddinge kommun och även en av 12 svenska ledamöter i Regionkommittén (EU-församling som för städers och regioners talan i EU).

Ordförande

 

Jelena Drenjanin (M)

Huddinge kommun

Kommuner och landsting, ledamöter

 

Fredrik Kjos (M)

Upplands-Bro kommun

Joakim Larsson (M)

Stockholms stad (ersättare ordf.)

Paul Lindquist (M)

Stockholms läns landsting

Mats Siljebrand (L)

Södertälje kommun

Ann-Christin Frickner (C)

Upplands Väsby kommun

Lars Bryntesson (S)

Värmdö kommun

Jens Sjöström (S)

Stockholms läns landsting

Talla Alkurdi (S)

Stockholms läns landsting

Kadir Kasirga (S)

Stockholms stad

Malin Åberg Aas (MP)

Värmdö kommun

Vakans (V)

 

Arbetsmarknadens organisationer, ledamöter

 

Heidi Svärd

LO

Stina Hamberg

SACO

Tobias Nilsson

KFO

Stefano Giangiacomo

TCO

Statliga myndigheter, ledamöter

 

Sven-Erik Österberg

Länsstyrelsen

Karina Uddén

Länsstyrelsen

Lotta Lilja Thörnblad

Försäkringskassan

Niclas Josephson

Arbetsförmedlingen

Universitet, näringsliv, intresseorganisationer/föreningar, ledamöter

 

Annika Stensson Trigell

KTH

Amelie Von Zweigbergk

Teknikföretagen

Kjell Johansson

Intresseorganisationer/föreningar

Ersättare

 

Magnus Engberg

Försäkringskassan

Åsa Ryding

Länsstyrelsen

Johnny Kjellström

Länsstyrelsen  

Vakans

LRF Stockholm

Göran Sundström

Stockholms universitet

Lena Ringstedt

HSO

Pia Ackmark

Arbetsförmedlingen

Andreas Strand

TCO

Lisa Gemmel

SACO

 

Strukturfondspartnerskapets sekretariat och beredningsgrupp

Som stöd för arbetet har Strukturfondspartnerskapet Stockholms län ett sekretariat och en beredningsgrupp som består av tjänstemannarepresentanter från ett antal av Strukturfondspartnerskapets organisationer.

Huvudsekreterare är Jonas Örtquist som leder sekretariatets och beredningsgruppens arbete med mobilisering, beredning och lärande inom strukturfonderna.

Jonas ÖrtquistStrukturfondspartnerskapets sekretariat

SFP beredningsgrupp

 
Anna Hörlén Stockholms stad
Emil LindqvistStorsthlm (Kommunerna i Stockholms län)
Carina HillmanArbetsförmedlingen
Shewen NysmedStockholms läns landsting (TRF)
Maria Schönnings / Ola RörenStockholms läns landsting (FoI)
Majlis NilssonLänsstyrelsen
Susanne LandinFörsäkringskassan
Ulrika LjungmanKungliga tekniska högskolan (akademin)
Bridget WedbergCoompanion (idéburen sektor)