Nationell kontaktpunkt för Central Baltic-programmet

Strukturfondsprogrammet Interreg Central Baltic finansierar samarbetsprojekt i mellersta Östersjöregionen. På Länsstyrelsen i Stockholms finns en svensk nationell kontaktpunkt för Central Baltic –programmet (Central Baltic Contact Point Sweden North).

Central Baltic-programmet 2014-2020 är ett av EUs strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete. Programmet har 115 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för att finansiera samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Estland, Finland (inklusive Åland) och Lettland.


Programmet finansierar projekt som syftar till:

  • Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft 
  • Hållbar användning av våra gemensamma resurser 
  • Ökad tillgänglighet i regionen
  • Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap

Central Baltic Contact Point Sweden North vid Länsstyrelsen i Stockholms län täcker huvudsakligen Gotland, Gävleborg, Stockholm och Uppsala län. Ytterligare en kontaktpunkt finns på Region Östergötland som huvudsakligen täcker Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.

De nationella kontaktpunkterna:

  • är en länk mellan de svenska regionerna och programmet
  • informerar svenska parter om programmet och dess finansieringsmöjligheter
  • stöder projektsökande i en inledande fas för att avgöra om en projektidé kan utvecklas till en ansökan
  • ger råd när man söker samarbetspartners 
  • informerar om nyheter och resultat från finansierade projekt.

Ta kontakt med kontaktpunkten på Länsstyrelsen i Stockholms län för att få rådgivning kring din projektidé.