Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) regleras av ett operativt nationellt socialfondsprogram, som godkändes av EU-kommissionen den 3 december 2014, kompletterat med regionala handlingsplaner.

Socialfondsprogrammet i Stockholm

Länsstyrelsen har till Svenska ESF-rådet överlämnat förslag till regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020 i Stockholm, som fastställdes av övervakningskommittén den 11 december 2014.

Total budget inom Socialfonden i Stockholmsregionen uppgår till 1085 mnkr och den regionala handlingsplanen omfattar två av programområdena i det nationella socialfondsprogrammet;

· Programområde 1 – Kompetensförsörjning, med fokus på insatser som kan bidra till att stärka matchning och långsiktig kompetensförsörjning på arbetsmarknaden.

· Programområde 2 – Öka övergången till arbete, med fokus på att stärka individer med en underutnyttjad potential på arbetsmarknaden.

 

Prioritering och inriktning i Stockholmsregionens ESF-handlingsplan år 2015 föreslås följande; Inom programområde 1 är inriktningen ”Digital kompetensutveckling inom hälso- och sjukvård och vård och omsorg” och inom programområde 2 är inriktningen ”Hållbar stadsutveckling med fokus på insatser som ökar övergångarna till arbete eller studier bland unga och utrikes födda”.

För information om aktuella utlysningar, se information från Svenska ESF-rådet i Stockholm http://www.esf.se/sv/Min-region/Stockholm/