Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Strategiska EU - mål för landsbygden för 2014-2020 är att främja jordbrukets konkurrenskraft, garantera klimatåtgärder och en hållbar förvaltning av naturresurser, bidra till en välbalanserad utveckling av landsbygdens ekonomier och samhällen samt bevara och skapa nya jobb.

Landsbygdsprogrammet finansieras gemensamt av  Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och av nationella medel. Programmet löper till och med 2020.

Landsbygdsprogrammet ska bidra till:

  • Lönsamma och livskraftiga företag
  • Aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur
  • Modern landsbygd

Programmet ger stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat. programmet består av företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag och miljöersättningar.

Ytterligare information om programmet finns på Jordbruksverkets webbplats. Se länk till höger.