Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) finansierar EU:s havs- och fiskeripolitik för 2014–2020.

Havs och fiskeriprogrammet som finansieras av havs - och fiskerifonden löper från 2014 till 2020. Programmet består av stöd och ersättningar för att utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske i Sverige.

 

De övergripande målen i programmet är att:

• Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag

• Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser

• Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

 

Ytterligare information om programmet finns på Jordbruksverkets webbplats. Se länk till höger.