Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) regleras av ett nationellt regionalfondsprogram för Sverige, åtta regionala  regionalfondsprogram samt 13 program för territoriellt samarbete (ETS).
Mer information om de olika programmen som berör Stockholms län finns under flikarna till väster.