EU:s strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen antogs under det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet hösten 2009. Syftet med strategin är att gemensamt möta de utmaningar som Östersjöregionen står för. Det innebär en integration av ett större europeiskt område samt möjligheten att förbättra situationen och samverka inom ett flertal problemområden.

EU:s strategi för Östersjöregionen är EU:s gemensamma strategi för Östersjöregionen och är unik i sitt slag eftersom det var första gången som EU tog fram en strategi som inte berör alla medlemsstater. Efter denna har fler makroregionala strategier tillkommit enligt denna model inom EU.

Strategin har tre huvudmål

1. Rädda havsmiljön

2. Länka samman regionen

3. Öka välståndet

Ett antal projekt och åtgärder är framtagna för att nå strategins mål.  Dessa är uppdelade i ett fyra övergripande (horisontella) åtgärder och ett tjugotal prioriterade områden som beskrivs i strategins handlingsplan. Handlingsplanen    reviderades 2015.

För att genomföra strategin så finns det inga nya finansiella resurser utan en samordning av EU:s befintliga resurser görs. I detta har EU:s sammanhållningspolitik en stor roll. Detta innebär att resurser ska komma bl.a. från de aktuella  EU-programmen. De som varit aktuella för programperioden 2007-2013 och nu EU - programmen för 2014-2020.  Utöver detta kan även nämnas nationella medel och Europeiska investeringsbanken.