Centralmyndigheten för internationell delgivning

Som Centralmyndigheten för internationell delgivning ingår Länsstyrelsen i Stockholms län i det internationella rättsliga samarbetet.

Centralmyndigheten biträder med delgivning i Sverige på utländsk begäran samt i utlandet på svensk begäran. Centralmyndigheten har även en rådgivande roll i delgivningsfrågor.

​Internationell delgivning betyder att den som ska delges befinner sig i ett annat land, det kan vara en fysisk person eller ett företag.

Den kraftiga ökningen av migration, globaliseringen samt att vi reser alltmer utomlands – allt detta bidrar till att behovet av delgivningar till utlandet har blivit större. I vissa fall kan delgivningen ske genom direktkontakt mellan de berörda aktörerna, medan det i andra fall kan vara avgörande med Centralmyndighetens biträde för att lyckas med en delgivning.

I vänstermenyn hittar du länkar till mer detaljerad information om både Centralmyndighetens roll samt om de krav som ställs när du ansöker om Länsstyrelsens hjälp med internationell delgivning.