Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

Länsstyrelsen är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i diariet och på webbplatsen.

Så används kakor (cookies)

Länsstyrelsen använder ingen teknisk information, i form av kakor eller dylikt, som kan identifiera enskilda besökare och som kan sparas. Länsstyrelsen använder kakor för att förbättra webbplatsen för besökaren bland annat genom att vi för anonym statistik. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren.

Meddelanden är allmänna handlingar

Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Det innebär att meddelanden som skickas till oss i regel blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Information om behandling av personuppgifter

Länsstyrelsen registrerar och behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett smidigt sätt och fullgöra våra arbetsuppgifter.

Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter.

Du har rätt att en gång per år utan avgift begära information om de personuppgifter vi behandlar om dig. För att få information ska du skicka en undertecknad begäran till oss, begäran kan inte skickas med e-post.

Du har även rätt att få rättelse av sådana personuppgifter om dig som är felaktiga eller inte blivit behandlade enligt PUL. För att få rättelse ska du vända dig till personuppgiftsombudet på Länsstyrelsen i Stockholm, kontaktinformation hittar du uppe till höger på denna sida.

Lagring och överföring

För att skydda dina personuppgifter sker vår lagring och överföring av information med ändamålsenliga säkerhetsåtgärder.

Mer information om PUL

Mer information om PUL finns på Datainspektionens webbplats