Diarium

Diarienummer

I diariet registreras dagligen nya ärenden, handlingar i pågående ärenden samt när beslut fattas i ärendena. Uppgifterna i diariet är offentliga, vilket innebär att medier och andra intresserade har tillgång till dem.  

Via Länsstyrelsernas diarier får du tillgång till ärenden som är registrerade från och med den 8 juni 2011.

Observera att i rutan för diarienummer ska inte hela beteckningen fyllas i, mer information om hur du söker finns i högerspalten.

 

Länsstyrelsen i Stockholms län följer personuppgiftslagens krav vid behandling av personuppgifter i diariet.

I vårt diarium finns det även ärenden som inte publiceras. Har du problem att hitta ditt ärende - kontakta oss gärna.

Mer information
Vill du veta mer om ett enskilt ärende, kontakta handläggaren. Vill du veta mer om registreringen i diariet eller önskar att ta del av allmänna handlingar: kontakta Registraturen tfn 010-223 10 00 eller via e-post stockholm@lansstyrelsen.se

Hur du söker i diariet:

Välj först vilket läns diarium du vill söka i

Söka på diarienummer
Våra diarienummer består vanligtvis av tre grupper av siffror till exempel 4032-123456-2012, i fältet diarienummer skriver du bara in de två sista grupperna det vill säga 123456-2012 i detta exempel.  

Söka på rubrik
I fältet rubrik kan du till exempel söka på fastighetsbeteckning eller vad ärendet handlar om som till exempel medborgarskap eller avfall.

Du behöver bara fylla i ett fält för att söka. Har du diarienummer fyller du i det, annars fyller du i rubrik. Observera att du inte ska fylla i fälten "org enhet" eller "kommun" om du fyller i fälten diarienummer eller rubrik. 

Kontrollera så att det är rätt årtal i fältet för Ärendet Inkommet/Upprättat, vilket är detsamma som sista siffran i diarienumret, här 2012. Vet du ungefär när ärendet kom in kan du fylla i det för att få mindre antal träffar att söka bland om du söker på rubrik.
 
När du fått fram ditt resultat kan du klicka på diarienumret så får du upp vilka handlingar vi har fått in i ärendet.

Om du inte hittar det ärende du söker kontakta oss gärna.