Länsstyrelsens seminarier och medverkan i Almedalen 2017

Under årets upplaga av Almedalsveckan, den 2–9 juli, medverkar Länsstyrelsen Stockholm i ett drygt tiotal av det officiella programmets seminarier. Länsstyrelsens personal bidrar med sin kompetens i ämnen som människohandel, integration på arbetsmarknaden, tillväxt och planfrågor. Landshövding Chris Heister medverkar i seminarium om digital samverkan och utmaningar i totalförsvaret samt Länsstyrelsen Stockholms eget seminarium om snabba vägar till svensk läkarlegitimation för asylsökande läkare.

​Tisdag 4 juli

Barn försvinner ­– vems ansvar?

Frågan om ensamkommande barn som försvinner är inte begränsad till en kommun, ett län eller ett land. Hur arbetar vi på alla nivåer för att förhindra att barn försvinner och skapar bättre samordning när ett försvinnande konstateras? Vad görs på EU-nivå i frågan? Samtal med Anna Maria Corazza Bildt som leder "The Intergroup on Childrens Rights" i Europaparlamentet. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
Tid: 8.45–9.05 (4/7)
Plats: Tältet på Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Medverkande från Länsstyrelsen: Amir Hashemi-Nik, nationell samordnare barn som försvinner, och Lina Devgun, utvecklingsledare

Hur kan vi skapa en enklare, smartare, öppnare samhällsbyggnadsprocess genom digital samverkan?

Trots den akuta bristen på bostäder i Sverige verkar det inte finnas någon snabb lösning på problematiken. Men digitaliseringen ger möjligheter att snabba på plan- och byggprocessen och skapa tätare relationer mellan myndigheter och medborgare, något som kan främja ett ökat bostadsbyggande. Arrangör: Lantmäteriet
Tid: 10.45–12.30 (4/7)
Plats: Wisby Strand Congress & Event, sal: Lojsta 2, Donnersgatan 2
Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Chris Heister, landshövding i Stockholms län

Drabbad av tillväxt

Hur kan olika intressen samsas i en expansiv region? Vilka har företräde till gemensam mark; jordbruk, industri, skolor, bostäder, grönområden? Vissa kommuner sitter på vattentillgångar som fler nyttjar. Vem ska betala skyddet av tillgångar? Hur säkerställer kommunen hållbara, långsiktiga lösningar? Arrangör: Norrvatten
Tid: Klockan 11.00–12.00 (4/7)
Plats: Vattenforum, Trädgården, Mellangatan 1
Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Tatjana Joksimović, planchef

Onsdag 5 juli

Europeiskt bistånd till de fattigaste EU-medborgarna ­– k­­vinnorna och den dubbla utsattheten

Kvinnor är en särskilt utsatt grupp bland de fattiga EU-medborgarna. Dels genom krav från den egna gruppen, men även från andra normer. Sexuellt utnyttjande och heder drabbar kvinnorna extra hårt. Har vi tillräcklig kunskap om deras verkliga situation för att kunna erbjuda rätt stöd? Arrangör: Svenska ESF-rådet
Tid: Klockan 8.00–8.55 (5/7)
Plats: Hästgatan 2
Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Anna Ekstedt, juridisk expert människohandel

Barn försvinner ­– vems ansvar?

Intervju med författaren Katia Wagner om situationen och hur vi skyddar alla barns rätt till trygghet. Katia har följt de ensamkommande barnen och bland annat skrivit två böcker om deras situation. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
Tid: 8.45–9.05 (5/7)
Plats: Tältet på Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Medverkande från Länsstyrelsen: Amir Hashemi-Nik, nationell samordnare barn som försvinner, och Lina Devgun, utvecklingsledare

Barnhemskollen – hur godhjärtade människor bidrar till att öka barns utsatthet

Antalet barnhem i världen ökar lavinartat, speciellt i turisttäta områden. Denna utveckling drivs i hög grad av finansiering från västvärlden. Barn på institution löper ökad risk för övergrepp och barnhemsturismen är ett växande problem. Är vi beredda att ompröva bilden av det gulliga barnhemmet? Arrangör: Erikshjälpen, Childhood, Länsstyrelsen Stockholm
Tid: 10.00–10.45 (5/7)
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6
Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Anna Ekstedt, juridisk expert människohandel

Kan Stockholm lära resten av landet integration?

I Stockholm jobbar större andel utlandsfödda än hos genomsnittsinvånaren utanför Stockholm. Varför är Stockholm så bra? Löser sig integrationen om alla nyanlända flyttar till Stockholm? Arrangör: Arbetsvärlden
Tid: 13.00–13.45 (5/7)
Plats: TCO-Landet, Strandvägen 19
Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Pernilla Ek, enhetschef arbetsmarknads- och rättighetsfrågor

Spioner, sårbarhet och Sveriges säkerhet – uppdrag, resurser, ambition

Vilka utmaningar ligger framför oss när vi bygger Sveriges nya totalförsvar och hur ska vi arbeta tillsammans? Arrangör: Länsstyrelserna i samverkan
Tid: 14.00–14.45 (5/7)
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4
Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Chris Heister, landshövding i Stockholms län

I glappet mellan vision och verklighet

Vad händer på vägen mellan arkitektens visionsbild och färdigt projekt? Vilka värden förhandlas bort? På vilka grunder? Och med vilka konsekvenser för livsmiljön? En ny studie visar vägvalen som oftast urholkar visionen, men också hur motsatsen uppstår – en verklighet som överträffar skissen. Arrangör: Tyréns
Tid: Klockan 16.00–16.50 (5/7)
Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 10
Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Tatjana Joksimović, planchef

Torsdag 6 juli

Snabbspår till yrkeslegitimation för asylsökande – hur får vi det att gå som på räls?

Att söka asyl innebär en lång och passiv väntan – även för den med färdig utbildning. Samtidigt skriker svensk arbetsmarknad av kompetensbrist inom många kvalificerade yrken. Går det att skapa ett verkligt snabbspår för asylsökande läkare utan att ge avkall på krav och kvalitet? Ja, säger erfarenheten från ett försöksprojekt som startade förra året på initiativ av två pensionerade läkare. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
Tid: 11.00–12.00 (6/7)
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4
Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Landshövding Chris Heister och Sam Yildirim, utvecklingsledare

Tvångsarbete och människohandel ökar i Sverige – hur kan vi stoppa detta?

Statistik visar tydligt att antalet misstänkta fall av människohandel för tvångsarbete ökar i Sverige. Vilken roll spelar fackförbund och myndigheter på denna mörka marknad? Arrangör: LO, Länsstyrelsen Stockholm
Tid: Klockan 16.00–17.00 (6/7)
Plats: Hamnplan 3D
Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel

Människohandel med barn – vem bryr sig?

När ett barn blir utsatt för människohandel i Sverige är myndigheternas uppdrag att ge stöd och skydd till barnet och lagföra gärningspersonerna. Så är inte alltid fallet i dag och frågan är varför? Länsstyrelsen i Stockholm genomförde på uppdrag av regeringen en genomlysning av polisanmälningar med människohandel med barn under åren 2015-2016. Den visar att endast en av 68 polisanmälningar ledde till åtal. Samtal med författaren Katia Wagner om hennes kontakter med barn utsatta för männsikohandel och exploatering i Sverige. Även polisen Christian Frödén medverkar. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel.
Tid: 16.10–16.50 (6/7)
Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Anna Ekstedt, juridisk expert människohandel