Länsstyrelsen avslår ansökan om skyddsjakt efter varg

Länsstyrelsen i Stockholm har idag fattat beslut om att avslå en ansökan om skyddsjakt efter varg i Södertälje kommun. Länsstyrelsen har utrett omständigheterna på platsen och konstaterar att det finns andra lämpliga lösningar för att förhindra angrepp. Därmed finns inte heller förutsättningar för skyddsjakt enligt lagstiftningen.

Länsstyrelsen konstaterar att varg vid angreppet vid Molstaberg onsdagen den 2 maj såväl som vid angreppet lördagen den 5 maj har kunnat nå fåren utan att passera några stängsel. Hagarna har stått helt öppna för vargen på grund av frånvaro av stängsel i vissa delar. Därmed finns andra lösningar, det vill säga att säkerställa fullständiga stängsel av någon typ runt hagarna, och därmed är förutsättningarna, i jaktförordningen 23 a §, för att medge skyddsjakt inte uppfyllda.

Länsstyrelsen har fått rapporter om att Molstaberg har genomfört en intensiv stängslingsinsats under helgen och att denna förväntas bli klar under tisdagen. Länsstyrelsen kommer att utföra besiktningen med högsta prioritet så fort vi får besked om att det är klart för besiktning. Länsstyrelsen kommer också skyndsamt att pröva en ny ansökan om skyddsjakt om nya angrepp sker.

Länsstyrelsen uppmanar djurägare i området att se över sina stängsel.  

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Luleå.

Läs beslutet