Varg som fälldes under skyddsjakt är hane från Norge

Den varg som den 10 oktober fälldes under skyddsjakten kring Riala är den hane som tidigare har kunnat knytas till området, visar ett DNA-prov.

​När vargen hade fällts fördes den till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) för obduktion och provtagning. DNA-prov från vargen visar att det är samma individ – den norska hane som är kullsyskon med tiken på Södertörn – som Länsstyrelsen med hjälp av spillningsprov tidigare konstaterat har rört sig i området.

Även om ingen vargindivid har kunnat knytas till angreppen på sällskapshundar i trakterna kring Riala har spillning visat att hanen befunnit sig i området.

Sedan vargen fälldes den 10 oktober har det inte skett några nya angrepp på sällskaps- eller tamdjur och det har inte heller rapporterats om närgångenhetshändelser. Ett fåtal vargobservationer har gjorts i området, vilka dock inte är kvalitetssäkrade av Länsstyrelsen.

Vi bedömer att det är den skadegörande vargen som har fällts eftersom vi inte har haft några fler incidenter eller skador i området, säger Mia Olausson, naturvårdschef på Länsstyrelsen.