Uppmärksamhetsvecka om alkohol – barnmorskor gör skillnad

Vecka 45 är den nationella uppmärksamhetsveckan om alkohol. Samma vecka erbjuds alla barnmorskor inom mödrahälsovården i länet utbildning om alkohol och andra levnadsvanor. Länsstyrelsen medverkar med expertis om förebyggande arbete inom mödrahälsovården.
Nicme Ilia och Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorskor och projektledare, Stockholms läns landsting

Mödrahälsovårdsenheten på Stockholms läns landsting bedriver ett utvecklingsarbete för att underlätta och förbättra arbetet kring alkohol, tobak, droger, mat och motion på barnmorskemottagningarna. Målsättningen med projektet är att ta fram fakta och information kring graviditet och alkohol, som ska finnas tillgänglig på 1177 Vårdguiden för de blivande föräldrarna och barnmorskorna. Satsningen finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Vad kommer att bli annorlunda nu?

– På det här sättet kan den gravida förbereda sig inför sitt första besök hos barnmorskan. Barnmorskorna kan också se vilka familjer de behöver lägga mer tid kring. Vi vill säkerställa att alla gravida får samtal om levnadsvanor utifrån sina behov, säger Anne-Charlotte Jonsson, projektledare och samordningsbarnmorska.

Kaisa Snidare, länssamordnare i frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) på Länsstyrelsen, medverkar som föreläsare och moderator och är mycket positiv till utvecklingsarbetet.

– Jag hoppas att mödrahälsovårdens utvecklingsarbete ska leda till större jämlikhet i hälsa och ett ännu bättre förebyggande arbete. Barn som växer upp i familjer med missbruk eller beroende har fyra till sju gånger så hög risk jämfört med andra barn att själva utveckla en beroendeproblematik, säger Kaisa Snidare.

Sedan mödrahälsovården på bred front utvecklade samtalen om alkohol med gravida för ett tiotal år sedan har mycket hänt. Utvärderingar har visat att arbetet lett till färre skador och olyckor, färre infektioner och färre undvikbara sjukhusinläggningar för barnen. Effekterna var särskilt stora hos unga mammor och mammor med låga inkomster. Insatserna har också lett till minskad rökning bland mammorna.

– Ett förebyggande arbete inom mödrahälsovården leder till en bättre start för barnen och en bättre folkhälsa på sikt, konstaterar Nicme Ilia, samordningsbarnmorska.