Sven-Erik Österberg ny landshövding i Stockholms län

Regeringen har idag utsett Sven-Erik Österberg till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län. Han tillträder tjänsten den 1 februari nästa år. Förordnandet är på fyra år och sträcker sig till 28 februari 2022. Sven-Erik Österberg är idag landshövding i Norrbottens län.
Sven-Erik Österberg

– Det ska bli både spännande och roligt att nu leda Länsstyrelsen Stockholm efter mina år som landshövding i Norrbotten. Stockholms län är en huvudstadsregion och ett län med stark tillväxt, men också med utmaningar, inte minst bostadssituationen och infrastrukturen. Som landshövding och chef för Länsstyrelsen ser jag fram emot att samverka med länets kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, säger Sven-Erik Österberg.

Länsstyrelsen företräder regeringen i länet och ansvarar för att samordna olika samhällsintressen. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och har en viktig roll i frågor som spänner över ett flertal samhällssektorer, däribland miljö, samhällsbyggnad, landsbygdsutveckling och tillväxt. Myndigheten ansvarar också för ett omfattande tillsyns- och tillståndsarbete. Länsstyrelsen är därtill högsta civila totalförsvarsmyndighet.

– Att Sven-Erik Österberg blir vår nästa landshövding och chef är ett mycket välkommet besked för mina medarbetare och mig. Vi ser fram emot att dra igång arbetet tillsammans med honom 2018 och förutsättningarna är de bästa. Länsstyrelsen Stockholm är en organisation i mycket gott skick och Sven-Erik Österberg en redan mycket erfaren landshövding. Det är min övertygelse att vi under hans ledning kommer att fortsätta utvecklas och göra god nytta för länet, säger vikarierande landshövding Åsa Ryding.

Sven-Erik Österberg, född 1955, satt i riksdagen för Socialdemokraterna under perioden 1994 till 2012 med undantag för åren 2004–2006 då han var biträdande finansminister. I riksdagen var han bland annat ordförande i arbetsmarknadsutskottet, ordförande i finansutskottet och gruppledare för Socialdemokraterna. Sven-Erik Österberg är idag landshövding i Norrbottens län.

Sven-Erik Österberg efterträder Chris Heister, vars förordnande gick ut 31 augusti i år, sedan regeringen den 14 oktober drog tillbaka den tidigare utnämningen av Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län.

Regeringen har utsett tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding fram till att Sven-Erik Österberg tillträder den 1 februari.