Stockholm och ett EU i förändring

​Hur påverkas Stockholmsregionen av det osäkra politiska läget i Europa? Vilka är farorna? Och finns det kanske även några positiva sidor av Brexit för Stockholm?

Det var frågor som diskuterades vid ett seminarium på Tessinska Palatset den 19 juni.
Talare under frukostseminariet på Tessinska palatset

Panelen bestod av representanter från akademin genom professor Pontus Braunerhjelm, från näringsliv genom VD Helena Waker och från offentlig sektor genom VD Per Spolander samt landshövding Chris Heister.

Seminariet inleddes av Mats Karlsson, chef för Utrikespolitiska Institutet. K-G Bergström modererade.

Se hela seminariet via Youtube:

 

Seminariet är en del av

​Salong framtiden
- samtal om Stockholms län

Efter sex år som landshövding i Stockholms län avgår Chris Heister den 31 augusti. Under sommaren möter hon beslutsfattare från näringsliv, offentlig sektor och akademi för att samtala om Stockholmsregionens framtid, möjligheter och utmaningar.

Samtalen sker bland annat vid fem konferenser och i en serie poddsändningar – allt samlat under vinjetten Salong framtiden.

Dokumentationen kommer att användas i Länsstyrelsens arbete med en ny strategisk inriktning för Stockholms län, som presenteras under hösten.

 

>> Läs mer om Salong framtiden