Skyddsjakten efter en varg i Rialaområdet förlängs

Länsstyrelsen har fattat beslut om att förlänga tiden för skyddsjakt efter en varg i området kring Riala till och med den 22 oktober.

​Den 20 september fattade Länsstyrelsen beslut om skyddsjakt efter en varg i ett område inom kommunerna Vallentuna, Norrtälje och Österåker. Beslutet, som ursprungligen gällde till och med den 30 september, fattades efter en rad vargangrepp mot tamdjur samt andra närgångenhetshändelser.

– Hittills har ingen varg fällts, men vi bedömer att varg fortfarande finns kvar i området och att motivet till skyddsjakt, allvarlig skada, fortfarande är giltigt. Därför har vi fattat beslut om att förlänga skyddsjakten tre veckor, säger miljödirektör Göran Åström.

Läs beslutet om förlängd skyddsjakt efter en varg här.

Information om hur man överklagar beslutet till förvaltningsrätten

>> Beslut om skyddsjakt efter en varg samt beslut om omprövning av beslutet hittar du på den här sidan.