Beslut om skrämselåtgärder mot varg på Södertörn

Vargtiken som har rört sig på Södertörn sedan i juni närmar sig hundar och människor på ett oönskat sätt. Länsstyrelsen har därför fattat beslut om att genomföra skrämselåtgärder mot vargen.

Syftet med skrämselåtgärder är att ändra vargens beteende så att den uppfattar att människa tillsammans med hund ger obehag. Skrämselåtgärderna innebär att gummikulor, ljud- och ljuseffekter kan avlossas mot vargen.

– Vi bedömer att det finns förutsättningar för att komma tillräckligt nära vargen och genomföra skrämselåtgärder. Förhoppningen är att åtgärden ska ändra vargens beteende, säger Mia Olausson, naturvårdschef vid Länsstyrelsen.

Om skrämselåtgärder, som genomförs i samverkan med Viltskadecenter, inte fungerar och det inträffar ytterligare närgångenhetshändelser kan det bli aktuellt att pröva frågan om skyddsjakt.

Beviljat tillstånd för att genomföra skrämselåtgärder innebär dispens från förbuden enligt artskyddsförordningen och föreskrifter i naturreservat att få störa varg. Skrämselåtgärderna får genomföras inom beslutat område, dock inte i Tyresta nationalpark.

Vargtiken som har ett sändarhalsband och kommer från Norge har observerats på Södertörn ett flertal gånger. Den senaste veckan har Länsstyrelsens personal kunnat bekräfta två närgångenhetshändelser mot människor och hund. På onsdagen bekräftades dessutom att två får i området dödats av varg.

Läs beslutet om skrämselåtgärder mot varg här.

Här kan du se kartan för vilket område dispensen gäller.