Nytt vargrevir i Sjunda

Två av vargarna som föddes i Sjundareviret 2015 är tillbaka i området och har fått valpar. Därmed konstateras att det finns ett nytt revir i Sjunda, sydväst om Södertälje.

​I slutet av 2014 konstaterades det att det rörde sig ett vargpar i området kring Sjunda och året därpå fick de en kull om sex valpar. Vintern 2016/2017 fanns två av ungarna, två ungtikar, kvar i området och i våras kom ytterligare två av valparna, unghanar, tillbaka efter att ha varit på vandring i andra län.

Efter insamling av spillning i området under hösten har det konstaterats att en av ungtikarna och en av unghanarna finns kvar i Sjunda. I slutet av november gjordes ytterligare en insamling av spillning.

– DNA-resultatet från Viltskadecenter visar att spillningen kommer från en ny individ, en valp vars föräldrar är syskon födda i Sjundareviret 2015. Eftersom det har skett en föryngring i området är det ett etablerat revir. Reviret går under namnet Sjunda 2, säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Namnet Sjunda 2 ska inte förväxlas med antal revir – det finns endast ett revir i Sjunda, men när det är nya vargindivider får reviret ett nytt namn.

Spillningsinventeringen fortsätter under vintern och mer spillning är redan inskickad till Viltskadecenter för analys.

Uppdatering 15/12: Nytt resultat från DNA-analys visar på ytterligare en valp i reviret. I nuläget kan det konstateras att det finns minst fyra vargar i Sjunda 2.

Fåtal observationer

Vargarna i Sjunda håller sig undan människor. Det finns inga rapporterade angrepp eller skador från området och sedan sommaren har det endast kommit in tre rapporter om observation av varg i området till Länsstyrelsen.Vargvalp

Sjunda 2 är just nu det enda bekräftade reviret i länet. För att räknas som ett revir krävs att vargen eller vargarna revirmarkerarar. Det görs oftast när vargen är könsmogen och den vanligaste markeringen är att vargen lyfter benet när den kissar, sådan revirmarkering är lättast att lägga märke till när det är snö. Krafsmarkering kan också vara ett sätt för varg att markera sitt revir.

 

Vargvalpen på bilden har inte med Sjunda 2 att göra utan föddes i Rialareviret våren 2010. Foto: Länsstyrelsen i Stockholms län.