Nu mäts mobiltäckningen i skärgården

Under 2017 ska Länsstyrelsen tillsammans med Landstinget genomföra en kartläggning av mobiltäckningen i skärgården. Kartläggningen ska identifiera geografiska områden med sämre mobiltäckning samt variationer under hög- och lågsäsong.
Mobiltäckning skärgården

– Vi fokuserar i första hand på att mäta signalstyrkan i 4G-näten. I områden som saknar snabbt bredband via exempelvis fiber eller wi-fi är boende och företag helt beroende av mobilt bredband. Där har 4G i dag bäst förutsättningar att kunna leverera de höga hastigheter som förväntas, säger Claes Johansson, regional bredbandskoordinator på Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsen har upphandlat mätarna och Landstingets upphandlade bolag Sjöblick AB ansvarar för koordineringen av mätarnas utplacering. Mätningar kommer att ske längs Waxholmsbolagets ordinarie trafikleder, nord- och sydlinjen, och i kompletterande trafik. När mätinstrumenten kopplas in i båtarnas elförsörjning mäter de kontinuerligt signalstyrkan från flera mobiloperatörer samtidigt. Med stöd från taxibåtar och postbåtar kommer även avskilda områden att kunna kartläggas, inklusive vissa områden på land.

– Mätningarna har pågått i drygt två veckor och kommer att fortsätta året ut. Redan nu kan vi se intressanta skillnader, både mellan olika delar av skärgården och mellan operatörerna, säger Claes Johansson.

Varför mätning?

Under flera år har synpunkter kommit in från boende i skärgården att kvaliteten i mobilnäten varierar. För att identifiera var särskilda insatser kan göra mest nytta behövs en mer systematisk kartläggning.

Kapaciteten i mobilt bredband är en delad resurs och ofta planeras näten utifrån antalet permanentboende. När antalet besökare ökar belastas näten mer än vad de är dimensionerade för. Det påverkar alla som vistas i området negativt, oavsett om de är turister, boende eller driver företag.

Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan sommaren 2015 regeringens uppdrag att tillsätta en funktion som regional bredbandskoordinator. Koordinatorn ska bland annat ta fram regionala kartläggningar över både fast och mobilt bredband. I regeringens nya bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025" finns ett särskilt mobilitetsmål som säger att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.