Hur står det till med de mänskliga rättigheterna i Stockholms län?

Länsstyrelserna i Sverige presenterar i dag ett statistikunderlag i nytt format – ”På tal om mänskliga rättigheter” – som visar att många saknar tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter.

Av rapporten framgår bland annat att Stockholms läns underskott på bostäder främst drabbar personer med lägst betalningsförmåga och att det sker dubbelt så många tvångsåtgärder i den slutna psykvården som i övriga landet.

​– Genom "På tal om mänskliga rättigheter" försöker vi ta ett nytt grepp för att synliggöra brister i att följa de mänskliga rättigheterna på regional nivå. Det är ett nödvändigt verktyg för en positiv samhällsutveckling i Stockholms län, säger Vladimir Guala, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Rapporten "På tal om mänskliga rättigheter" bygger på rekommendationer från två av FN:s granskningsorgan och beskriver regionala förhållanden med stöd av statistik från SCB, BRÅ och andra myndigheter. 

Trots att den ekonomiska tillväxten är stark i Sverige saknar många människor ändå tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter. Under 2015 befann sig 8 procent av Sveriges vuxna befolkning och nästan 12 procent av barnen i långvarig risk för fattigdom. Internationella granskningar har pekat på asylsökande, afrosvenskar och romer som särskilt utsatta för fattigdom.

I Stockholms län anger 100 procent av kommunerna att det råder ett underskott på bostäder i förhållande till efterfrågan bland kommuninvånarna. Ett utbrett underskott på bostäder drabbar främst personer med lägst betalningsförmåga. Dessutom underminerar en ökande snitthyra, i relation till exempelvis ungdomars medianinkomst, rätten till bostad.  

När det gäller rätten att åtnjuta bästa fysiska och psykiska hälsa ligger Stockholms län bra till när det gäller väntetiden för ett första besök hos läkare. Endast 1,9 procent väntar längre än 90 dagar på ett första besök i allmän psykiatri, vilket är långt under rikssnittet. Däremot sticker Stockholms län ut när det gäller tvångsåtgärder i den slutna psykvården. Per 100 000 invånare har det under 2016 genomförts 216 tvångsåtgärder, vilket är dubbelt så många som rikssnittet.

– Länsstyrelsens uppdrag är att belysa hur det ser ut i länet när det gäller de mänskliga rättigheterna. Vi ska också sprida kunskap om hur FN ser på det svenska arbetet. Genom att jämföra regionala förhållanden hoppas vi att brister ska bli mer synliga för regionala beslutsfattare och andra berörda aktörer. För Stockholms del är det rätten till bostad och vissa utmaningar inom psykvården som är mest relevant att lyfta fram, säger Vladimir Guala, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Ladda ner rapporten "På tal om mänskliga rättigheter"

Tio frågor och svar om rapporten

 

MR-dagarna

Rapporten "På tal om mänskliga rättigheter" presenteras på Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) i Jönköping den 9 november, under ett seminarium där kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar. 

MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter.

Länsstyrelsen i Stockholm deltar i årets MR-dagar med seminarier om:

  • Rapporten "På tal om mänskliga rättigheter"
  • Prostitution och människohandel
  • Romsk inkludering
  • Ensamkommande barn som försvinner

År 2018 kommer Länsstyrelsen i Stockholm att vara en av arrangörerna till MR-dagarna i Stockholm.

>> Länk till MR-dagarnas webbplats