Länsstyrelsen positiv till Vinter-OS och Paralympics 2026

Länsstyrelsen ser positivt på ett framtida Vinter-OS och Paralympics som kan gynna regionen på flera sätt: det kan ge nya arbetstillfällen, uppsving för besöksnäringen, förbättrade förutsättningar för idrottsrörelsen samt möjlighet att visa upp svensk innovationskraft och miljöteknik.
Stockholm i vinterskrud

​Att många anläggningar planeras i södra regionhalvan kan ge en bättre regional balans mellan bostäder och arbetsplatser, vilket är fördelaktigt. Spelens höga hållbarhetsambitioner med såväl ekonomiska, ekologiska som sociala aspekter samt stor tonvikt på att nyttja befintliga anläggningar och kollektivtrafik är bra och något som Länsstyrelsen ser är angeläget vid ett sådant här arrangemang.  

De största utmaningarna är mark- och miljöfrågor inom och i anslutning till de föreslagna anläggningarna. Utredningen är i detta skede översiktlig och Länsstyrelsen har redovisat frågor som behöver utredas vidare inom de föreslagna platserna för anläggningarna, för att ett vinter-OS i Stockholm ska vara möjligt att genomföra.

Läs remissvaret i sin helhet.