Inventering av varg – med allmänhetens hjälp

Länsstyrelserna ska under hösten och vintern 2017/2018 göra en extra inventering av varg. Syftet är att få en bättre uppfattning av hur många vargindivider som finns i landet. För att göra en så bra inventering som möjligt efterfrågas hjälp från allmänheten med att rapportera upptäckter av vargspillning.

​Inventering av varg pågår mellan den 1 oktober 2017 och den 31 mars 2018. Under samma period görs en extra inventering då länsstyrelserna, tillsammans med Svenska jägareförbundet, gör en särskild insats för att samla in extra många DNA-prover av varg. Målet är att få en så komplett bild av vargstammen som möjligt.

– Den extra inventeringen genomförs med syfte att även hitta alla ensamma vargar, och inte endast de som lever i revir. Resultatet kommer att ligga till grund för hur man i framtiden kan beräkna det totala antalet vargar i landet utifrån de resultat som vi får från ordinarie, årliga varginventeringar, säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen.

För att göra en så heltäckande extra inventering som möjligt behöver Länsstyrelsen hjälp av allmänheten. Den som är ute i naturen och ser spillning av varg kan rapportera det, antingen via webbplatserna www.rovobs.se och www.skandobs.se eller appen Skandobs Touch (som via mobilens GPS anger koordinator för fyndplatsen).

Fotografera gärna spillningen tillsammans med ett föremål du har med dig, till exempel en snusdosa eller en penna, vilket gör det enklare för Länsstyrelsens personal att direkt storleksbedöma spillningen. Mejla fotot till rovdjur.stockholm@lansstyrelsen.se.

Hur ser vargspillning ut?

Vargens spillning är oftast cirka en decimeter lång med svart, brun och ibland grå färg. Karaktäristiskt är att den innehåller mycket pälshår och benbitar efter det vilt den har ätit. Färsk spillning luktar starkt.

 
Exempel på hur spillning från varg kan se ut. Foto: Arne Söderberg

Läs mer

>> Mer om extra inventeringen av varg vintern 2017/2018 finns att läsa på Viltskadecenters webbplats.

>> Läs mer om varginventeringen i allmänhet här (Viltskadecenters webbplats).