Hur bygger vi framtidens stad?

Kulturen är oerhört viktig för att en stadsmiljö ska vara levande.

– Det räcker absolut inte att bara ställa upp en skulptur i ett nytt bostadsområde, slog landshövding Chris Heister fast när hon inledde panelsamtalet ”Stockholm, kulturen och livet mellan husen” på Tessinska palatset den 15 augusti.

Hur kan vi skapa goda livsmiljöer och vilka nya idéer kan vi ta tillvara i stadsbyggandet? Hur bygger vi framtidens stad där det finns plats för mer än att bara sova och arbeta. Och hur får vi olika satsningar att överleva politiska skiften? Dessa var några av de frågor som diskuterades under kvällen. Se hela samtalet!

​Till Tessinska palatset kom en spännande mix av personer som alla är med och bygger det nya Stockholm; arkitekter, företrädare för fastighetsbolag, kulturarbetare samt politiker och tjänstemän från stat, kommuner och landsting.

Filmregion Stockholm-Mälardalen presenterade sitt projekt "Smart, kreativ stad" som där man i ett antal pilotprojekt har undersökt hur de kreativa näringarna kan ta plats i planerade och redan byggda stadsmiljöer. I samarbete med kommuner, akademi och näringsliv har slumrande och bortglömda platser väckts till liv.

Panelsamtal på Tessinska palatset

​Under panelsamtalet diskuterades hur man kan bygga en tätare och mer blandad stad där människor kan mötas och en hållbar social och miljömässig livsstil kan underlättas.

Deltog gjorde landshövding Chris Heister, kommundirektör Magdalena Bosson, Huddinge kommun, rektor Maria Lantz, Konstfack och vd PG Sabel, Stena Fastigheter. Moderator var Anette Mattsson, VD för Filmregion Stockholm-Mälardalen.

>> Läs mer om Smart kreativ stad

 

​Panelsamtalet är en del av

Salong framtiden
- samtal om Stockholms län

Efter sex år som landshövding i Stockholms län avgår Chris Heister den 31 augusti. Under sommaren möter hon beslutsfattare från näringsliv, offentlig sektor och akademi för att samtala om Stockholmsregionens framtid, möjligheter och utmaningar.

Samtalen sker bland annat vid fem konferenser och i en serie poddsändningar – allt samlat under vinjetten Salong framtiden.

Dokumentationen kommer att användas i Länsstyrelsens arbete med en ny strategisk inriktning för Stockholms län, som presenteras under hösten.

>> Läs mer om Salong framtiden