Framtidskonferens samlade viktiga innovationsaktörer

Innovationskraft Sthlm har funnits i fem år, och det är dags att stämma av inför det fortsatta arbetet. Den 14 juni hölls framtidskonferensen ”Ett innovativt Stockholm i en global värld”. Regionens aktörer inom innovationsområdet samlades, tillsammans med ett antal internationella experter och inspirerande talare.

Konferensen är en del av

​Salong framtiden
- samtal om Stockholms län

Efter sex år som landshövding i Stockholms län avgår Chris Heister den 31 augusti. Under sommaren möter hon beslutsfattare från näringsliv, offentlig sektor och akademi för att samtala om Stockholmsregionens framtid, möjligheter och utmaningar.

Samtalen sker bland annat vid fem konferenser och i en serie poddsändningar – allt samlat under vinjetten Salong framtiden.

Dokumentationen kommer att användas i Länsstyrelsens arbete med en ny strategisk inriktning för Stockholms län, som presenteras under hösten.

 

>> Läs mer om Salong framtiden

 

- Den här konferensen är en fantastisk möjlighet för oss i Stockholmsregionen att träffas och prata om ett av de allra viktigaste områdena; vårt innovationsklimat. Vi har redan ett fantastiskt innovationsklimat i Stockholm, och vår betydelse för Sveriges ekonomi som helhet är jättestor. Men vi måste fortsätta ligga i, vi kan inte leva på det vi gjorde i går. Det är det vi gör i morgon som avgör vår plats i den hårda globala konkurrensen, sa landshövding Chris Heister i sitt invigningstal.


 En av punkterna under dagen var "Chris Corner".

- Vi har ett mycket tätare samarbete i regionen än vad vi hade när Innovationskraft Sthlm inledde sitt arbete 2012. Den här konferensen är en nystart för nästa fas i Innovationskraft Sthlms arbete. Vi har hållit på i fem år och har en rätt bra bild över var vi befinner oss. Nu ska vi ta nästa steg.

På förmiddagen hölls en inspirationsföreläsning av Saeid Esmaeilzadeh från Serendipity Innovation.

I en trendspaning diskuterades Stockholm som en smart, uppkopplad region, Stockholm som en region för hälsa och välbefinnande och förutsättningar för avancerad produktion.

En annan programpunkt var ”Chris corner”, en paneldiskussion med landshövding Chris Heister, statssekreterare Niklas Johansson, näringsdepartementet, professor Eva Malmström-Jonsson från KTH, och Anna Sandström, AstraZeneca. De pratade om framtidsutmaningar för Stockholm. Ämnen som togs upp var bland annat attraktionskraft, flexibilitet, livslångt lärande, kompetensförsörjning för både bredd och spets, och ny teknik som kan underlätta exempelvis inom vården.

Det globala perspektivet

Efter lunchen var det dags för trendspaning ur ett globalt perspektiv. På talarlistan stod tre internationella experter från tre olika världsdelar: Steven Leonard, vd för SGInnovate i Singapore, Thomas Meißner, direktör vid Berlin Partner for Business and Technology, och professor Mary Walshok, University of California, San Diego.

- Allt vi gör i Singapore är innovationsorienterat. Vi har inga naturresurser, och ingen åkermark för odling. På 1950-talet var vi en i princip en fiskehamn, nu har vi en av de högsta BNP per capita i världen. Och vi ligger trea på listan över världens mest tätbefolkade områden. Vi har också en åldrande befolkning, en utmaning som vi delar med många delar av världen. Vi kommer exempelvis att behöva en ny sjukvårdsmodell framöver, sa Steven Leonard.
 
Thomas Meißner tog bland annat upp att Berlin har många likheter med Stockholm. Båda regionerna är hotspots för startups. 2011 antog Berlin och Brandenburg en gemensam innovationsstrategi, Stockholms kom 2012.

- Vi arbetar för att förbättra klimatet för näringslivet och för forskningsinstituten. Innovation och tekniköverföring är prioriterat. Vi har fem kluster som vi jobbar extra fokuserat inom. En av våra stora utmaningar framöver är att hitta nästa område, som kan utvecklas till nästa stora marknad.

Mary Walshok lyfte fram att det finns ganska stora skillnader mellan USA och Europa respektive Asien, inte minst när det gäller regeringens roll i innovation.

- Regeringen spelar en avgörande roll även hos oss, men på ett helt annat sätt. I USA fungerar det offentliga framförallt som en viktig upphandlare av innovation. Målet för många politiker är att skapa ”bra jobb”, gärna välbetalda jobb inom högteknologiska sektorer. Det leder till att konsumtionen och tillväxten ökar i andra branscher också, sa hon.
 
Minsta gemensamma nämnare för innovationsekonomin är samarbete, menade hon.De tre utländska gästerna deltog i den avslutande paneldiskussionen, dit även enhetschef Camilla Mellander, Utrikesdepartementet, och Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, anslöt. Diskussionen kretsade mycket kring Kina som innovationsnation, hållbar tillväxt och möjligheterna i globala värdekedjor.

- Stockholm står för en tredjedel av Sveriges ekonomi. Det som är viktigt för Stockholm är viktigt för hela Sverige, därför behöver vi ha en nationell politik för huvudstadsregionen. Är det något som jag vill lämna efter mig när jag slutar som landshövding, så är det betydelsen av den här regionen. Den är motorn och kraften som gör att Sverige kan finnas kvar i internationell kontext även i framtiden, sa Chris Heister.

Hela konferensen livesändes, och filmerna går att se på Youtube.

>> Här hittar du dokumentation med filmer, presentationer och en längre skriftlig sammanfattning av konferensen