Frågor och svar om varg på Södertörn

Sedan i början av sommaren har en vargtik rört sig på Södertörn. Nedan svarar vi på vanliga frågor om vargen och rådande situation.

Uppdatering: Länsstyrelsen fattade den 6 december 2017 beslut om skyddsjakt efter vargtiken på Södertörn.

>> Här kan du läsa nyheten om skyddsjaktsbeslutet.

Den 10 januari 2018 fälldes vargtiken inom tillåtet jaktområde på Södertörn.

>> Nyhet om att vargen har fällts finns här.

 

Var kommer vargen på Södertörn ifrån och när kom hon hit?

Vargen är en tik född 2016 i reviret Slettås 3 i Norge och är syskon med den hane som fälldes under skyddsjakt i Vallentuna kommun (området kring Riala) den 10 oktober 2017. Tiken försågs med radiosändarhalsband den 14 januari 2017. Den 6 juni i år skickade halsbandet sin första position i Stockholms län. Tiken rörde sig in i länet söderifrån och har efter det i huvudsak uppehållit sig i ett område mellan Haninge i väster och Dalarö i öster. Kartan nedan visar det område där vargtikens position regelbundet registrerats sedan början av juni.

Jag tror att jag har sett en varg, vad ska jag göra?

Rapportera gärna din observation på webbsidan www.rovobs.se eller www.skandobs.se. Har du en bild eller film på vargen kan du skicka den till e-postadressen rovdjur.stockholm@lansstyrelsen.se. Fotografier och filmer hjälper Länsstyrelsens personal att kvalitetssäkra observationer.

Vad gör jag om jag möter en varg?

Vargen är ett vilt djur som man ska ha respekt för, precis som man ska ha för alla vilda djur. Man ska inte självmant söka upp och närma sig ett vilt djur. Om du stöter på en varg som inte vänder om och du upplever situationen som obehaglig ska du försöka skrämma vargen – gör dig stor och väsnas, samtidigt kan du ta några steg mot vargen. Du kan även kasta något mot vargen. Spring inte från djuret, det kan trigga jaktinstinkten. Är det en akut och farlig situation och du upplever risk för säkerhet och hälsa, ring 112!

Vågar jag gå ut i skogen för att till exempel plocka svamp?

Om du möter en varg och den blir medveten om dig ger den sig normalt av, oftast på ett närmast sävligt sätt. Vargen har skarp hörsel och gott luktsinne och undviker oftast kontakt med människor. Vill du undvika möten med varg kan du prata eller sjunga lite. Vargtiken på Södertörn har ibland närmat sig personer med hund, då den är intresserad av hundar. Du skyddar din hund bäst genom att ha den kopplad.

Vågar jag låta barnen leka utomhus?

Det är mycket osannolikt att varg angriper människa. I Sverige har en varg utanför fångenskap inte angripit en människa sedan 1821. Man bör förstås ändå ha uppsikt över sina barn och kan berätta (i den mån de har förståelse) hur de kan bete sig om de mot förmodan skulle möta en varg. Ett sätt kan vara att prata med barnet på samma sätt som man skulle göra om man bor vid exempelvis en trafikerad väg eller om man bor så att det också kan finnas andra närgångna vilda djur i området.

Kan jag gå ut med hunden?

Rådet är att alltid ha hunden kopplad. Genom att ha hunden nära en människa bedöms risken för angrepp av varg vara väldigt liten.

Kan jag släppa ut katten?

Om du bor i ett område där varg har observerats och du är orolig för din katt kan du hålla den inne eller under uppsikt. Risken att katt tas av varg är liten, men den finns. Precis som risken finns att katten blir tagen av ett annat rovdjur, kommer i slagsmål med andra katter eller blir överkörd av en bil. Det är inte ovanligt att katter tas av räv, även inom tätbebyggda områden.

Vad roligt att det kommit en varg till Södertörn, kan jag göra något för att hjälpa den?

Man hjälper vargen bäst genom att låta den vara ifred och inte söka upp den. Man ska absolut inte lägga ut mat till vargen. Vargen äter det den själv jagar, vanligtvis vilt som rådjur, hjort och älg.

Varför flyttar ni inte vargen?

Beslut om att flytta varg tas av Naturvårdsverket. Att flytta en varg är ovanligt då det är ett stort stressmoment för djuret. För att flytta en varg krävs att det är en genetiskt viktig individ, som kan minska inaveln i vargstammen. Södertörnsvargen är inte så genetiskt intressant att det motiverar en flytt, anser Länsstyrelsen.

Är det aktuellt med skyddsjakt på vargen på Södertörn?

Varg är strikt skyddad, enligt EU:s art- och habitatdirektiv samt svensk lag. Länsstyrelsen kan besluta om skyddsjakt om vissa kriterier är uppfyllda, till exempel för att förhindra allvarlig skada på egendom, av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller andra tvingande skäl som har ett överskuggande allmänintresse. Det krävs starka skäl för att besluta om skyddsjakt efter varg och det kan bli aktuellt först om det inte finns någon annan lämplig lösning (till exempel akutstängsel, lapptyg, ljudskrämmor och aktiva skrämselåtgärder). Bestämmelserna om skyddsjakt finns i jaktförordningen.

Länsstyrelsen beslutade om skyddsjakt efter vargtiken på Södertörn den 6 december.

Länsstyrelsen har tidigare fattat beslut om att utföra skrämselåtgärder mot vargen på Södertörn, hur har det gått?

Beslutet innebär att utsedda personer får skjuta gummikulor samt använda ljud- och ljuseffekter mot vargen. Skrämselåtgärderna ska ske så att vargen uppfattar kopplingen människa och hund som obehaglig. De personer som i beslutet fått tillåtelse att skrämma vargen har varit ute i området, men har inte haft tillfälle att skrämma vargen, antingen har den hållit sig undan eller så har den betett sig som den ska och avvikit vid möte med människa. För att kunna genomföra skrämsel på ett meningsfullt sätt ska vargen självmant söka sig mot människa med hund och när den är tillräckligt nära ska man skrämma vargen.

Hur många vargar finns det på Södertörn?

Det har förekommit rapporter om att ytterligare en varg ska ha setts i området. Dessa uppgifter har dock inte bekräftats av Länsstyrelsen. I dagsläget gör Länsstyrelsen bedömningen att det endast är vargtiken med sändarhalsband som finns i området.

Kartan nedan visar vargtikens vandring från Norge, genom Sverige och till Södertörn.