Annonser om nationella minoriteters rättigheter nominerade till reklampris

Kan mitt barn få förskola på finska? Kan din kommun erbjuda äldreomsorg på meänkieli? Vad vet du om mina rättigheter?

Det är några av rubrikerna i Länsstyrelsen och Sametingets annonsserie om nationella minoriteters rättigheter. Annonserna har nu nominerats till priset Columbi Ägg 2016 av tidningen Dagens Samhälle.
Nominerad annons

Columbi Ägg är en tävling för reklam riktad till den offentliga marknaden. Alla kampanjer som har införts i tidningen Dagens Samhälle under 2016 deltar i tävlingen. Av dessa har 13 bidrag nominerats till priset för att de "på ett imponerande sätt förvandlat den kommunikativa utmaningen till en kreativ möjlighet".

De nominerade annonserna publicerades under årsskiftet 2015–2016 och uppmärksammar på olika sätt de nationella minoriteternas rättigheter enligt minoritetslagen. De tar exempelvis upp rätten till förskola och äldreomsorg på det egna nationella minoritetsspråket samt rätten till inflytande och delaktighet.

– Det här känns väldigt kul och spännande! Annonserna producerade vi själva, och gjorde dem ganska enkla. Därför känns det extra roligt att annonserna och därmed också de nationella minoriteterna uppmärksammas, säger Helena Cronséll, utvecklingsledare på Länsstyrelsens enhet för arbetsmarknads och rättighetsfrågor.

Prisutdelningen kommer att hållas på Operaterassen den 17 mars.

>> Läs mer om priset Columbi Ägg

>> Läs mer om minoritetslagen och om Länsstyrelsens arbete för nationella minoriteters rättigheter

>> Länk till minoritet.se