21 800 fler sysselsatta i Stockholms län

I Stockholms län fortsatte antalet sysselsatta att öka. Ökningen låg i nivå med det senaste decenniets genomsnitt. Stockholms sysselsättning är därmed fortsatt den högsta i riket. Det visar den senaste utgåvan av Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi. Den svenska ekonomin fortsätter att gå starkt och under 2016 ökade bruttoregionprodukten (BNP) med 3,3 procent, vilket är betydligt mer än de flesta EU-länderna.

Sammantaget har antalet sysselsatta ökat med 21 800 personer och uppgick under det fjärde kvartalet till drygt 1,2 miljoner sysselsatta. Det är männen som svarar för ökningen. Trenden om en minskande andel undersysselsatta håller i sig. Bland personer 25 år eller äldre är det färre fyra av 100 som är undersysselsatta. Samtidigt har såväl lediga jobb som vakanser ökat på ett års sikt, så efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i rikets tillväxtmotor.

Antalet arbetslösa uppgår till 74 400 personer vilket motsvarar en arbetslöshet på 5,8 procent. För inrikes födda män sjunker arbetslösheten till 3,2 procent vilket är den lägsta skattade nivån under tidsserien. Antalet och andelen personer som berördes av varsel sjönk för fjärde året i rad under 2016.

På företagssidan ökade nyföretagandet till nya rekordnivåer (24 800 företag startades under 2016) medan antalet konkurser och antalet sysselsatta i dessa företag ökade jämfört med 2015.

Rapporten visar bland annat att

  • Antalet sysselsatta ökade med 21 800 och sysselsättningen beräknas till 71,6 procent. Det är männen som svarar för den antalsmässiga ökningen.
  • Trenden om en sjunkande andel undersysselsatta håller i sig.
  • Antalet arbetslösa uppgår till 74 400 personer, vilket är mer eller mindre ett oförändrat antal på ett års sikt.
  • Ungdomsarbetslösheten (15-24 år) var 14,2 procent under det fjärde kvartalet. Det kan jämföras med 16,3 procent i övriga riket.
  • Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög. Det visar sig en ökning av antalet lediga jobb och vakanser.
  • Länets befolkning ökade med 37 621 personer under 2016. Vid sidan av 2009 är det den största befolkningsökningen någonsin. 

Läget i länet arbetsmarknad och ekonomi, mars 2017.